niedziela, 30 października 2016

Zamki i Pałace...

Podczas moich wędrówek trafiam nie tylko na kościoły i cmentarze, moje wędrówki okraszają cudowne zamki, pałace i dwory. 
Jestem wielce zaskoczony że niegdysiejsze ruiny wabią swym pięknym wyglądem i funkcjonalnością.
Kilka zwiedziłem, kilka widziałem i kilka sfociłem.

Zobaczcie co i gdzie widziałem ;-)
W 1655 roku zatrzymał się w nim 
król Jan Kazimierz w drodze na Śląsk.
W latach 1949–1957 
w Trzebieszowicach mieszkał 
Henryk Worcell.
wybudowany przez 
piastowskiego księcia Bolka I 
w porozumieniu z biskupem wrocławskim Janem Romką dla strzeżenia Śląska przed czeskim królem Wacławem.
Książę Radziwiłł w Pałacu w Lisowicach
Końskie schody,
nie miały nic wspólnego z końmi, 
po prostu biskup był chory i musiał być wnoszony do zamku w lektyce.
W roku 1985 pałac zniszczył pożar. 
Podjęto próbę remontu, który niestety przerwano. 
W skład zespołu folwarcznego, oprócz samego pałacu z parkiem, wchodzą też:
gorzelnia,
spichrz,
dwie stodoły,
obora
i zabytkowe bramy.

Pałac w Wolborzu grał główną rolę ;-) 
w polskiej komedii
"Rzeczpospolita babska" z roku 1969.
Zrealizowano tam większość scen w filmie.


Za sprawą legend o złym władcy Popielu, którego zjadły w wieży myszy i Piaście Kołodzieju jest to jeden z najsłynniejszych zamków w kraju, choć kojarzony głównie ze stołpem zwanym "mysią wieżą". W sierpniu 1995 Pałac doszczętnie spłonął. Działania wojenne pałac przetrwał bez większych zniszczeń.

Dzisiaj w pałacu mieści się
Dom Pomocy Społecznej.Kiedy wybucha II wojna Światowa,
Michał Radziwiłł podarował pałac...

Hitlerowi.


Była to inwestycja opiewająca na gigantyczną wówczas sumę 120 tysięcy rubli.


Zgodnie z miejscową legendą, 
na wieżę wchodził 
hrabia Antoni Ostrowski 
i obserwował stąd jak rozwija się założone przez niego miasto.
na mocy dekretu z dn. 6 września 1944 majątek Ostrowskich przeszedł na własność skarbu państwa, a sam pałac stał się integralną częścią lokalnego PGR-u... ;-(Budowla tak bardzo spodobała się Hitlerowi, że ten zlecił jej przebudowę celem przystosowania do standardów reprezentacyjnego gniazdka Wodza.
Zburzono wtedy przepiękną Kaplicę Bizantyjską (wzorowaną na słynnej Capella Palatina w Palermo), która zajmowała aż dwie kondygnacje.


Obecny kształt zamku pochodzi z przebudowy i rozbudowy przeprowadzonej w latach 
1532 - 1560, 
a niewątpliwie inspiracją tej budowli był krakowski Wawel.

Obecnie 
– szanując prawo właściciela – 
trudno dostać się do pałacu.
Lublin
Zamek Królewski
Zamek pełnił funkcję więzienia 
przez 128 lat


"...powabnym przeginając się załomem, płynie popod same stopy zamku, który dotąd nie runął jeszcze całkiem w gruzy, a mury swoje wyniosłe
w czworobok wystawione, basztami narożnymi sterczące, odbija w jej wodach czystych..."

Nad pałacem powiewa chorągiew ze świeżo zaprojektowanym herbem powiatu pabianickiego.
Wola Błędowa i Pabianice
Pałace EnderówXVI wieczny wykusz należy do najlepszych dzieł tego typu architektury na Pomorzu

Pałac prezentuje styl manieryzmu francuskiego z elementami klasycystycznymi.
Drzewica
Zamek Arcybiskupi


Gdzieś w okolicy zamku tkwi zakopana artyleria z okresu insurekcji kościuszkowskiej. Po kapitulacji powstańców w Radoszycach, 12 armat odlanych w miejscowej hucie ukryć kazał Mikołaj Zawadzki. Nie chciał, aby dostały się w ręce wroga. Wykopano więc bardzo głębokie rowy, a lufy obłożono niedźwiedzimi skórami, owinięto w szmaty i zalano niedźwiedzim łojem. Do niedawna sądzono iż zamek powstał za sprawą księcia Henryka Brodatego w latach 20-tych 
XIII wieku na terenie dawnego grodu z przełomu IX/X wieku. 
Jednak najnowsze badania archeologów z Wrocławia dowiodły, że budowla jest starsza i powstała 
w II połowie XII wieku za sprawą księcia Bolesława Wysokiego.Córka Bolesława z drugiej żony B. Potockiego słynna z urody Felicja oraz wnuk po pierwszej żonie Alfred Miączyński nawiązali romans.
Wybuchł ogromny skandal. Zdradzony mąż Maciej Mielżyński zastrzelił ich oboje w pałacu w Dakowych Mokrych..
Za ten uczynek nie poniósł żadnej kary
– sąd uniewinnił go ponieważ wystąpił w obronie honoru swojego i swojej rodziny.


Na zamku będzińskim przebywało wiele
znanych osobistości.
W 1547 r. w drodze na koronację do Krakowa zatrzymał się tu Henryk Walezy.
W 1588 r. w zamku uwięziony był arcyksiążę austriacki Maksymilian. Zrzekł się on wtedy pretensji do polskiego tronu.
W 1683 r. w Będzinie zatrzymał się Jan III Sobieski zmierzający z odsieczą do Wiednia.
Król przyjął tu wysłannika cesarza austriackiego, generała Caraffę.

We wnętrzu znajdują się zbiory archeologiczne, etnograficzne oraz historyczne.Najpierw władali nim Piastowie,
później Habsburgowie,
a w wiekach kolejnych pozostawał w rękach prywatnych.


To tu
Wielki Książę Litewski Giedymin
dał początek panującej na polskim tronie
186 letniej dynastii Jagiellonów.

Ryn
Zamek Krzyżacki

Krzyżacy w zemście zamurowali żywcem księżną Annę i jej dzieci... 
Od tego czasu po zmroku, po komnatach przechadza się jej duch, opłakując zamordowane dzieci.
...zamek zbudował jednak nie wiedział że jeden z chłopów zwożących kamienie na zamek nazywa się Siekierka...to  jeden z  pierwszych klasycystycznych pałaców z sięgającym pietra kolumnowym portykiem
Zamek, mała późnogotycka rezydencja obronna wzniesiona około 1440 r. usytuowana na wyspie otoczonej fosą, jest jednym z niewielu tego typu zabytków zachowanych w Polsce.Obiekt ten strzegł ważnej strategicznie przeprawy przez Prosnę na ówczesnym pograniczu ziemi rudzkiej (później wieluńskiej), ziemi ostrzeszowskiej i Śląska.Budowla ta jest niekiedy traktowana jako symbol gustów nowobogackich.
Przywodzi na myśl łódzkiego przemysłowca Izraela Poznańskiego,
który na pytanie o styl zamierzenia, miał odpowiedzieć:
„Buduj pan we wszystkich, stać mnie na to”
Pałac należy do największych i najznakomitszych rezydencji dawnych Prus Wschodnich.
z okazji 25-lecia pracy pisarskiejw setną rocznicę urodzin
Henryka Hrabiego Lehndorffa
ostatniego dziedzica Sztynortu,
uczestnika spisku 20 lipca wymierzonego przeciw Hitlerowi.
Lesko
bastejowy zamek Kmitów
Lesko stało się własnością Piotra V Kmity, 
które odziedziczył po śmierci brata Stanisława.
O stosunku właścicieli Zadzimia 
do wolnościowego zrywu świadczy niewątpliwie fakt, iż to właśnie w ich dworze znalazł schronienie ranny powstaniec w 1863 roku.

Obecny właściciel chce coś po sobie zostawić,
a ten piękny obiekt oddać do dyspozycji zwiedzającym teraz i w przyszłości.Zamek, pomimo licznych pożarów i wojen, zachował prawie niezmienioną sylwetkę, jaką nadano mu na początku XVII wieku. Wybudowany w formie czworoboku zorientowany został ścianami według stron świata.

Legendarną stała się postać „Rudego” (Jan Bytnar), który ze swą kompanią rezydował przez pewien czas w dawnej siedzibie generała Łopuchina.
Podobno cierpienia górnika może zakończyć
ten,
kto odnajdzie zwłoki i pochowa
je w poświęconym miejscu. 
Jeśli by się też zdarzyło, że kopiący
w tym miejscu natrafi na żyłę złota,
powinien cały znaleziony skarb oddać
na kościół lub podzielić między biednych.
Zamek posiada niezwykłą akustykę, którą w lecie zaprezentuje przewodnik. Otwarcie okna w komnacie powoduje, że szum zza okna (np. fontanny) jest kilka razy głośniej słyszalny przy przeciwległej ścianie.
Zamek leży na tej samej długości geograficznej 
co kaplica na Wawelu.
Skrzyński był mecenasem artystów i chętnie się nimi otaczał.
W pałacu założył szkółkę dla szlachcianek, w której wykładał m. in. poeta i geograf Wincenty Pol - tam powstało wiele jego utworów.
W czasach młodości w Zagórzanach gościł również Artur Grottger. Sprawozdanie na temat ówczesnego wyglądu i
stanu budowli pochodzi z roku 1821,
kiedy przejeżdżał tędy
Julian Ursyn Niemcewicz.
Pisał on o zaniedbanej, a niegdyś bogatej rezydencji. 
Początkowo istniał tu ceglany dwór, który został zniszczony podczas I wojny światowej.
Odbudowano go w 1920 r.,
jako duży neobarokowy pałac. 
Neobarokowy pałac w Krośniewicach został wybudowany w 1870 r. przez hrabiego Rajmunda Rembielińskiego, uczestnika Insurekcji Kościuszkowskiej i powstania listopadowego, przyjaciela księcia Józefa Poniatowskiego. Twórcy Ziemi Obiecanej.Będąc w Biskupicach warto zobaczyć zespół pałacowo - parkowy, którego dominantę stanowi murowany pałac wzniesiony w latach 1904-05.

Biskupice
Pałac Stanisława GraeveMarzenie Króla
Melodramat sprzed dwu wieków
Niejasna historia budowy
Pałac w swojej bryle przypomina z zewnątrz
zamek średniowieczny.

Całość skomponowana w duchu nieregularnej willi włoskiej z elementami architektury neogotyckiej i neorenesansowej.
Bodzentyn
Gotycki zamek biskupiprzed bitwą pod Grunwaldem na zamku zatrzymał się król Władysław Jagiełło, który odbywał pielgrzymkę do klasztoru na Świętym Krzyżu. 
Przyjął tu posłów z Pomorza.
W pałacu gościli m.in.: 
Napoleon Bonaparte, car Aleksander I, 
Fryderyk August – król saski, 
Henryk Sienkiewicz, Charles de Gaulle.Pałac nie znalazł miejsca Rejestrze Zabytków, ani w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Jednak Miasto za adaptację w/w otrzymało nagrodę, Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego.
Rezydencja powstała wg projektu architekta Juliusza Kłosa, w stylu klasycystycznym.
26 maja 1331 roku na zamku chęcińskim odbył się Zjazd Ziem Polskich zwołany przez króla Władysława Łokietka. Dzień ten został uznany za pierwsze obrady sejmu w Polsce. W 675 rocznicę tego wydarzenia, w 2006 roku w Chęcinach, pod patronatem ministra kultury i marszałka sejmu hucznie obchodzono "Święto Parlamentaryzmu Polskiego".Oczekuję na wsparcie, ja oczekuje. Na Waszą pomoc. Niestety nie znalazłem nic na temat tego obiektu.
Pałac reprezentuje rzadki typ kostiumu francuskiego na terenie zaboru rosyjskiego. 
Został zaprojektowany z form renesansowych.

Niemieckie przedsiębiorstwo przemianowano na
"Lloyd Bydgoski", a jego siedzibą pozostał opisywany pałacyk. 


W 1875 roku Henryk Sienkiewicz podczas zwiedzania fabryki i żyrardowskiej osady fabrycznej pisał o rodzinie Dittrichów:
”Byli to podobno ludzie za młodu biedni, którzy szli w świat o własnej sile i własną siłą się wybili...”

W roku 2006 obraz zniszczenia dopełnił pożar.
Pytaniem jest czy było to zrządzenie losu, czy to podpalenie celowe. Nikomu niepotrzebną ruinę można zniszczyć jeszcze bardziej, aby nie było już wątpliwości, że pałac już nigdy nie powstanie.


W 1547 Elżbieta wniosła je w wianie Mikołajowi Radziwiłłowi „Czarnemu” i w ten sposób dobra szydłowieckie przeszły na ponad 250 lat w ręce tego potężnego rodu z linii nieświeskiej.
Dobra Gostkowa i Neru z przyległościami nabył kontraktem z 18 maja 1785 roku Bogumił Załuski herbu Junosza, za sumę prawie 169 tys. zł polskich, od swojego kuzyna Teofila Wojciecha hrabiego Załuskiego.


Na mocy postanowień II pokoju toruńskiego 
Warmia została przyłączona do Polski.
Od tej pory aż do roku 1795 na zamku lidzbarskim rezydowali wybitni Polacy,
znakomici przedstawiciele kultury polskiej...

Stefania Jordan wyszła za Antoniego Juścińskiego, który w 1905 r. postawił na miejscu zrujnowanego dworu zachowany do dziś eklektyczny pałacyk z obszernym parkiem krajobrazowym i kamiennym mostkiem.O projektowanej warowni pisano:
„Będzie ona wizerunkiem najlepszej fortecy i praktyczną poda naukę naszym Inżynierom”.
Księże Władysław Drucki–Lubecki
12 kwietnia 1913 r. został w tajemniczych
okolicznościach, na terenie rezydencji, został zastrzelony. Teoretycznie sprawcą miał być przyjaciel rodziny baron 
Jan Kamil Antoni Bisping.
Zamek Krzyżtopór
w Ujeździe

Nieistniejąca już dziś inskrypcja na bramie głównej głosiła:

"Krzyż obrona 
            Krzyż podpora
                      Dziatki naszego Topora". 


W pałacu gościli między innymi:

król Westfalii Hieronim Bonaparte (brat Napoleona -1812 rok), 
generał Karol Kniaziewicz (1813 r.), 
prezydent Ignacy Mościcki (1928 r.), 
generał Kazimierz Raszewski (dowódca okręgu korpusu w Poznaniu) 
oraz ppłk. Bronisław Duch (jako zastępca dowódcy 60. pułku piechoty wielkopolskiej w Ostrowie Wlkp., przyszły generał i dowódca dywizji Strzelców Karpackich pod Monte Cassino).

Lewków
Pałac zdobny w sztukaterieZnany architekt Stefan Szyller rozbudował rezydencję Niemojowskich, upodabniając ją do pałacu Łazienkowskiego w Warszawie.

Opoczno
Zamek Kazimierza Wielkiego


Król Kazimierz szybko rozkochał się w ślicznej Żydówce, wzniósł dla niej na Rynku w Opocznie (rzekomo połączoną tunelem z zamkiem) kamienicę i rzucił swą poprzednią wielką miłość - niepospolitej cudowności Czeszkę Rokiczankę.

Nieborów
Manufaktura majoliki


Borkowickie dobra należały m.in. do rodziny Dunin–Borkowskich, Małachowskich, a od 1885 r. Dembińskich.

Wpis w wojewódzkim rejestrze zabytków:
Willa w Tomaszowie Mazowieckim, nr rej.: 281 z 1982-10-07

Pałac Pieschów
w Tomaszowie MazowieckimTo jedna z najwspanialszych i najlepiej zachowanych  rezydencji z epoki Wazów...
Pałac Biskupów Krakowskich
Kielce


Do 1921 roku właścicielem majątku w Czerniewie była Helena hr. Ostrowska, która sprzedała go Zdzisławowi Boskiemu, a w 1907 roku Zdzisław wziął ślub z Heleną Boską.

 


 Po pierwszej wojnie światowej zamek został przekazany Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu, które po niezbędnych pracach remontowych urządziło tu muzeum.


Majątek pozostawał własnością rodziny Długoszów do 1945 roku.Zabytkowe założenie pałacowe w Sannikach powstało w końcu XVIII wieku, na terenie dawnego zespołu dworskiego. Jego reliktami są fundamenty dworu oraz szpalery lipowe z drugiej połowy XVIII wieku zachowane na terenie parku. Pod koniec wieku zarządcami tych dóbr stali się Pruszakowie.

 

 

Rezydencja Belle Époque,

tak właśnie było określane miejsce w którym mieści się Zespół Szkół Plastycznych w Kościelcu.

 


 

 


Wg zapisków kronikarza Jana z Czarnkowa,
zamek został wzniesiony prawdopodobnie z inicjatywy księcia mazowieckiego Siemowita III. W parku w Sobocie znajduje się renesansowy dwór murowany Zawiszów, przebudowany na neogotycki w latach międzywojennych.

 Pałac Branickich, 
zwany dawniej Wersalem Podlaskim,
zaliczany jest do najoryginalniejszych i najbardziej wartościowych polskich budowli barokowych.
Dobra łękawskie należały w XVIII stuleciu do hrabiostwa Ostrowskich, którzy wznieśli pałac i założyli park w jego otoczeniu.

 

W Kalsku pierwsza siedziba szlachecka została założona na przełomie XVII i XVIII w., kiedy właścicielami majątku była rodzina Bornstädt.
W czasie zaborów zespół pałacowy należał do rosyjskiego generała Kołzakowa, był wówczas dzierżawiony. W XIX wieku pałac został przebudowany. 

 

 


pojawiają się dwa nazwiska, jeśli chodzi o budowniczego pałacu. Jednym z nich jest rodzina Rosenthal z Wrocławia, drugim natomiast
książę Adolf Hohenlohe-Ingelfingen.


 

Obiekt wznosi się na południe od starego miasta, w północnej pierzei kwartału zamkniętego ulicami: Pasaż Rudowskiego, al. 3 Maja, ul. Piastowska, ul. Adama Próchnika. Odsunięty od ulicy, za szerokim trawnikiem. Elewacją północną ustawiony wzdłuż pasażu. Podwórze od południa zamknięte budynkiem o skromnej dekoracji.

 

W 1352 roku Siemowit III jako pierwszy użył tytułu księcia gostynińskiego. Prawdopodobnie to właśnie jemu Gostynin zawdzięcza początek budowy zamku na usypanym specjalnie w tym celu wzgórzu. 

W 1645 roku został obrabowany i spalony przez Szwedów. W 1762 przetrwał najazd Prusaków. Kilka razy uległ zniszczeniu z powodu pożarów i wymagał gruntownej przebudowy.