niedziela, 30 października 2016

Zamki Pałace i Dwory

Podczas moich wędrówek trafiam nie tylko na kościoły i cmentarze, moje wędrówki okraszają cudowne zamki, pałace i dwory. 
Jestem wielce zaskoczony że niegdysiejsze ruiny wabią swym pięknym wyglądem i funkcjonalnością.
Kilka zwiedziłem, kilka widziałem i kilka sfociłem.

Zobaczcie co i gdzie widziałem ;-)
W 1655 roku zatrzymał się w nim 
król Jan Kazimierz w drodze na Śląsk.
W latach 1949–1957 
w Trzebieszowicach mieszkał 
Henryk Worcell.
wybudowany przez 
piastowskiego księcia Bolka I 
w porozumieniu z biskupem wrocławskim Janem Romką dla strzeżenia Śląska przed czeskim królem Wacławem.Administratorem Dworu i skansenu jest Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzańskiej, 
restauratorzy zadbali o wierne oddanie jego szczegółów. 
Aż łezka kręci się w oku.
Końskie schody,
nie miały nic wspólnego z końmi, 
po prostu biskup był chory i musiał być wnoszony do zamku w lektyce.
W roku 1985 pałac zniszczył pożar. 
Podjęto próbę remontu, który niestety przerwano. 

Tata zawsze marzył, by kupić dwór lub pałac. Teraz to marzenie udało mu się zrealizować - mówi córka właściciela pałacu w Gocanowie.


Pałac w Wolborzu grał główną rolę ;-) 
w polskiej komedii
"Rzeczpospolita babska" z roku 1969.
Zrealizowano tam większość scen w filmie.


Za sprawą legend o złym władcy Popielu, którego zjadły w wieży myszy i Piaście Kołodzieju jest to jeden z najsłynniejszych zamków w kraju, choć kojarzony głównie ze stołpem zwanym "mysią wieżą". W sierpniu 1995 Pałac doszczętnie spłonął. Działania wojenne pałac przetrwał bez większych zniszczeń.

Dzisiaj w pałacu mieści się
Dom Pomocy Społecznej.Kiedy wybucha II wojna Światowa,
Michał Radziwiłł podarował pałac...

Hitlerowi.


Była to inwestycja opiewająca na gigantyczną wówczas sumę 120 tysięcy rubli.

Buczek to wieś położona nieopodal Brzezin, 
na terenie
Krajobrazowego Parku Wzniesień Łódzkich.
Wzmianka o wsi Buczek po raz pierwszy 
pojawiła się w 1387 r.


Zgodnie z miejscową legendą, 
na wieżę wchodził 
hrabia Antoni Ostrowski 
i obserwował stąd jak rozwija się założone przez niego miasto.
na mocy dekretu z dn. 6 września 1944 majątek Ostrowskich przeszedł na własność skarbu państwa, a sam pałac stał się integralną częścią lokalnego PGR-u... ;-(Budowla tak bardzo spodobała się Hitlerowi, że ten zlecił jej przebudowę celem przystosowania do standardów reprezentacyjnego gniazdka Wodza.
Zburzono wtedy przepiękną Kaplicę Bizantyjską (wzorowaną na słynnej Capella Palatina w Palermo), która zajmowała aż dwie kondygnacje.


Obecny kształt zamku pochodzi z przebudowy i rozbudowy przeprowadzonej w latach 
1532 - 1560, 
a niewątpliwie inspiracją tej budowli był krakowski Wawel.

Obecnie 
– szanując prawo właściciela – 
trudno dostać się do pałacu.
Lublin
Zamek Królewski
Zamek pełnił funkcję więzienia 
przez 128 lat
Wcześniej funkcjonował tu dwór obronny wzniesiony na kopcu, położony w odległości około stu kilkudziesięciu metrów na wschód 
od obecnego dworu.


Nad pałacem powiewa chorągiew ze świeżo zaprojektowanym herbem powiatu pabianickiego.
Wola Błędowa i Pabianice
Pałace EnderówXVI wieczny wykusz należy do najlepszych dzieł tego typu architektury na Pomorzu

Pałac prezentuje styl manieryzmu francuskiego z elementami klasycystycznymi.
Drzewica
Zamek Arcybiskupi


Gdzieś w okolicy zamku tkwi zakopana artyleria z okresu insurekcji kościuszkowskiej. Po kapitulacji powstańców w Radoszycach, 12 armat odlanych w miejscowej hucie ukryć kazał Mikołaj Zawadzki. Nie chciał, aby dostały się w ręce wroga. Wykopano więc bardzo głębokie rowy, a lufy obłożono niedźwiedzimi skórami, owinięto w szmaty i zalano niedźwiedzim łojem. Do niedawna sądzono iż zamek powstał za sprawą księcia Henryka Brodatego w latach 20-tych 
XIII wieku na terenie dawnego grodu z przełomu IX/X wieku. 
Jednak najnowsze badania archeologów z Wrocławia dowiodły, że budowla jest starsza i powstała 
w II połowie XII wieku za sprawą księcia Bolesława Wysokiego.Córka Bolesława z drugiej żony B. Potockiego słynna z urody Felicja oraz wnuk po pierwszej żonie Alfred Miączyński nawiązali romans.
Wybuchł ogromny skandal. Zdradzony mąż Maciej Mielżyński zastrzelił ich oboje w pałacu w Dakowych Mokrych..
Za ten uczynek nie poniósł żadnej kary
– sąd uniewinnił go ponieważ wystąpił w obronie honoru swojego i swojej rodziny.


Na zamku będzińskim przebywało wiele
znanych osobistości.
W 1547 r. w drodze na koronację do Krakowa zatrzymał się tu Henryk Walezy.
W 1588 r. w zamku uwięziony był arcyksiążę austriacki Maksymilian. Zrzekł się on wtedy pretensji do polskiego tronu.
W 1683 r. w Będzinie zatrzymał się Jan III Sobieski zmierzający z odsieczą do Wiednia.
Król przyjął tu wysłannika cesarza austriackiego, generała Caraffę.

We wnętrzu znajdują się zbiory archeologiczne, etnograficzne oraz historyczne.Najpierw władali nim Piastowie,
później Habsburgowie,
a w wiekach kolejnych pozostawał w rękach prywatnych.


To tu
Wielki Książę Litewski Giedymin
dał początek panującej na polskim tronie
186 letniej dynastii Jagiellonów.

Ryn
Zamek Krzyżacki

Krzyżacy w zemście zamurowali żywcem księżną Annę i jej dzieci... 
Od tego czasu po zmroku, po komnatach przechadza się jej duch, opłakując zamordowane dzieci.
...zamek zbudował jednak nie wiedział że jeden z chłopów zwożących kamienie na zamek nazywa się Siekierka...to  jeden z  pierwszych klasycystycznych pałaców z sięgającym pietra kolumnowym portykiem
na miejscu dawnego zamku lub dworu Odrowążów z XIV w, powstał renesansowy dwór obronny...Zamek, mała późnogotycka rezydencja obronna wzniesiona około 1440 r. usytuowana na wyspie otoczonej fosą, jest jednym z niewielu tego typu zabytków zachowanych w Polsce.Obiekt ten strzegł ważnej strategicznie przeprawy przez Prosnę na ówczesnym pograniczu ziemi rudzkiej (później wieluńskiej), ziemi ostrzeszowskiej i Śląska.Budowla ta jest niekiedy traktowana jako symbol gustów nowobogackich.
Przywodzi na myśl łódzkiego przemysłowca Izraela Poznańskiego,
który na pytanie o styl zamierzenia, miał odpowiedzieć:
„Buduj pan we wszystkich, stać mnie na to”
Pałac należy do największych i najznakomitszych rezydencji dawnych Prus Wschodnich.
z okazji 25-lecia pracy pisarskiejw setną rocznicę urodzin
Henryka Hrabiego Lehndorffa
ostatniego dziedzica Sztynortu,
uczestnika spisku 20 lipca wymierzonego przeciw Hitlerowi.
Lesko
bastejowy zamek Kmitów
Lesko stało się własnością Piotra V Kmity, 
które odziedziczył po śmierci brata Stanisława.Stanisław w 1942 r. został aresztowany przez Niemców i po kilku dniach rozstrzelany na Zamku Lubelskim.
Michała w 1944 r. aresztowało NKWD. Został zesłany do łagru, w którym przebywał do 1946 r.
Rodzina do Sójek już nie powróciła.
"...powabnym przeginając się załomem, płynie popod same stopy zamku, który dotąd nie runął jeszcze całkiem w gruzy, a mury swoje wyniosłe
w czworobok wystawione, basztami narożnymi sterczące, odbija w jej wodach czystych..."
Obecny właściciel chce coś po sobie zostawić,
a ten piękny obiekt oddać do dyspozycji zwiedzającym teraz i w przyszłości.Zamek, pomimo licznych pożarów i wojen, zachował prawie niezmienioną sylwetkę, jaką nadano mu na początku XVII wieku. Wybudowany w formie czworoboku zorientowany został ścianami według stron świata.

Legendarną stała się postać „Rudego” (Jan Bytnar), który ze swą kompanią rezydował przez pewien czas w dawnej siedzibie generała Łopuchina.
Podobno cierpienia górnika może zakończyć
ten,
kto odnajdzie zwłoki i pochowa
je w poświęconym miejscu. 
Jeśli by się też zdarzyło, że kopiący
w tym miejscu natrafi na żyłę złota,
powinien cały znaleziony skarb oddać
na kościół lub podzielić między biednych.
W roku 1868 majątek przeszedł w ręce Kulczyckich, którzy gospodarowali tutaj do wybuchu II wojny światowej.
Ostatnimi właścicielami byli Kazimierz i Stefan Kulczyccy.

Ostatnim właścicielem był syn Henryka Szelińskiego, również Henryk, który zginał w Oświęcimiu.

Kombornia
Przebudowany dwór obronny
Zamek leży na tej samej długości geograficznej 
co kaplica na Wawelu.


"Gościli we Dworze między innymi Ignacy Łukasiewicz, Prezydent Ignacy Mościcki, Premier Eugeniusz Kwiatkowski i wiele innych.
W nawiązaniu do tej pięknej historii, przywróciliśmy oficynie wschodniej kulinarną funkcję i z radością kontynuujemy i chronimy dziedzictwo tego Regionu."
mówią państwo Lucyna i Janusz Szot.Skrzyński był mecenasem artystów i chętnie się nimi otaczał.
W pałacu założył szkółkę dla szlachcianek, w której wykładał m. in. poeta i geograf Wincenty Pol - tam powstało wiele jego utworów.
W czasach młodości w Zagórzanach gościł również Artur Grottger. Sprawozdanie na temat ówczesnego wyglądu i
stanu budowli pochodzi z roku 1821,
kiedy przejeżdżał tędy
Julian Ursyn Niemcewicz.
Pisał on o zaniedbanej, a niegdyś bogatej rezydencji. 
Początkowo istniał tu ceglany dwór, który został zniszczony podczas I wojny światowej.
Odbudowano go w 1920 r.,
jako duży neobarokowy pałac. We wrześniu 1939 r. schronienie pod opieką rodziny Mazarakich znalazła we dworze pisarka Maria Rodziewiczówna (autorka m.in. „Dewajtis”, „Lato leśnych ludzi”), która musiała opuścić swój majątek na Polesiu uciekając przed armią czerwoną.Neobarokowy pałac w Krośniewicach został wybudowany w 1870 r. przez hrabiego Rajmunda Rembielińskiego, uczestnika Insurekcji Kościuszkowskiej i powstania listopadowego, przyjaciela księcia Józefa Poniatowskiego. Twórcy Ziemi Obiecanej.

cdn...